Doves Farm Gluten & Wheat Free Plain White Flour £2.59